Integrated Management System

Zdravotnické zařízení GynCentrum, spol. s r.o., které se hlásí k řízení kvality podle ČSN ISO 9001:2016, vyhlašuje tuto politiku kvality.

POLITIKA KVALITY

  • Vznikli jsme jako první soukromé zdravotnické zařízení lůžkové péče v ČR po roce 1989 a naší snahou je být i jedničkou v oblasti zdravotní péče o pacienty.
  • Důraz klademe na kvalitní a účinnou preventivní, diagnostickou, léčebnou, operační i následnou ambulantní péči.
  • Reagujeme na změny, očekávání a potřeby pacientů a zainteresovaných stran. V souvislosti s tím aplikovat nové technologie a poznatky.
  • Vytváříme potřebné zdroje, zajišťujeme vhodné technické zázemí i příjemné prostředí ve vazbě na kontext společnosti a plnění požadavků zainteresovaných stran.
  • Zaměstnáváme kvalifikovaný personál, podporujeme celoživotní vzdělávání zaměstnanců, vychováváme k zodpovědnosti za odvedenou práci a úctě k pacientům.
  • Snažíme se zajistit příjemné, diskrétní prostředí a respektovat individualitu každého pacienta.
  • Pacient má právo na ochranu dat i na srozumitelné informace o svém zdravotním stavu, eventuelních vyšetřeních , léčbě a operačním zákroku.
  • Dodržujeme platné závazné povinnosti, vztahující se ke společnosti včetně monitorování a vyhodnocování jednotlivých procesů.
  • Průběžně zkoumáme a vyhodnocujeme požadavky a přání klientů a zainteresovaných stran, na základě kterých se snažíme prosazovat opatření k trvalému zlepšování stanovených procesů a chodu naší společnosti. 

V Praze dne 1.11.2016

Certifikát ISO_2018_2020 (1)

Contact form

Book online

For registered client card holders only.

Popular procedures

Eyelid surgery

Eyelid surgery is often applied to solve problems of middle aged and older patients.

 

more >

Tummy tuck

 After a rapid weight loss or pregnancy, the skin on the belly is loose and excercise does not help any more.

more >

Augmentation

Attractiveness of a woman is often judged by the size of her breasts.

 

more >

Liposuction

Sometimes, slight shape adjustments may be the solution to a perfect figure. Fat stored on the trouble areas of your body is easily removed.

 

more >