Návstěvy na lůžkovém oddělení

Vážené pacientky, vážení pacienti,

GynCentrum a Klinické centrum ISCARE umožňuje návštěvy pacientů na lůžkových odděleních osobám, které předloží doklad s negativním výsledkem POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, výjimka je povolena u osob, které:

    • Absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (návštěva doloží doklad)
    • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC Činnost uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (návštěva doloží doklad)
    • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (návštěva doloží doklad)

Samozřejmě všechny návštěvy musí používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu). Děkujeme za respektování tohoto ustanovení. 

GynCentrum a Klinické centrum ISCARE

Book online

For registered client card holders only.

Popular procedures

Eyelid surgery

Eyelid surgery is often applied to solve problems of middle aged and older patients.

 

more >

Tummy tuck

 After a rapid weight loss or pregnancy, the skin on the belly is loose and excercise does not help any more.

more >

Augmentation

Attractiveness of a woman is often judged by the size of her breasts.

 

more >

Liposuction

Sometimes, slight shape adjustments may be the solution to a perfect figure. Fat stored on the trouble areas of your body is easily removed.

 

more >