Domácí a návštevní řád GynCentra

Vážené pacientky, vážení pacienti, 

níže naleznete domácí řád společnosti GynCentrum, jehož součástí je u návštěvní řád. Účelem těchto opatření je zajištění řádného chodu zdravotnického zařízení a seznámení osob pohybujících se v prostorách GynCentra, které se nachází v budově Klinického centra ISCARE, s jejich právy a povinnostmi. Prosíme všechny pacienty a návštěvy, aby se s tímto řádem seznámili a dodržovali ho. Děkujeme. 

 

 GynCentrum_Ř 06_Domácí řád

Book online

For registered client card holders only.

Popular procedures

Eyelid surgery

Eyelid surgery is often applied to solve problems of middle aged and older patients.

 

more >

Tummy tuck

 After a rapid weight loss or pregnancy, the skin on the belly is loose and excercise does not help any more.

more >

Augmentation

Attractiveness of a woman is often judged by the size of her breasts.

 

more >

Liposuction

Sometimes, slight shape adjustments may be the solution to a perfect figure. Fat stored on the trouble areas of your body is easily removed.

 

more >