Návštěvní řád lůžkového oddělení

Vážení a milí pacienti,

rádi bychom vás informovali o návštěvním řádu lůžkového oddělení v 3. a 4. patře budovy Klinického centra ISCARE a GynCentra.

Návštěvy umožňujeme maximálně 1 osobě starší 15 let za následujících podmínek:

  • návštěva proběhne pouze v čase 16:00 - 18:00
  • doba návštěvy nepřekročí 30 minut
  • každý návštěvník doloží doklad o absolvování antigenního testu s negativním výsledkem, ne starším 72 hodin, toto neplatí za předpokladu, že

1. předloží doklad o absolvování PCR testu, s negativním výsledkem ne starším 7 dní před zahájením návštěvy
2. doloží certifikát očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od 2. dávky (popř. 1. dávky u jednodávkovkého očkovacího schématu)
3. doloží laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19 a uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více, než 90 dní

Zároveň platí pro všechny návštěvníky budovy Klinického centra ISCARE, kde GynCentrum sídlí:

  • vstup do budovy pouze s respirátorem, nebo nano rouškou
  • při vstupu je třeba nechat si změřit teplotu naším personálem
  • vydezinfikovat si ruce dezinfekčním prostředkem umístěným na recepci
  • v celé budově dodržovat rozestupy min. 2 metrů, 

Děkujeme vám a přejeme klidné dny.

S pozdravem

tým GynCentra a Klinického centra ISCARE

Book online

For registered client card holders only.

Popular procedures

Eyelid surgery

Eyelid surgery is often applied to solve problems of middle aged and older patients.

 

more >

Tummy tuck

 After a rapid weight loss or pregnancy, the skin on the belly is loose and excercise does not help any more.

more >

Augmentation

Attractiveness of a woman is often judged by the size of her breasts.

 

more >

Liposuction

Sometimes, slight shape adjustments may be the solution to a perfect figure. Fat stored on the trouble areas of your body is easily removed.

 

more >