Individuální odborná fyzioterapie

Pasivní regenerační ošetření

Pasivní regenerační ošetření krční páteře a kloubů spočívající v uvolňování sval. spazmů a blokád měkkými, mobilizačními, akupresurními, fasciálními technikami a reflexní masáží.

Pasivní komplexní regenerační ošetření celé páteře a kloubů končetin dle kineziologického rozboru, uvolňování sval. spazmů a blokád měkkými a mobilizačními tech., PIR, akupresurními, fasciálními tech., reflexní masáží, sestavení individuální cvič. jednotky dle potřeb klienta.

Techniky měkkých tkání (TMT)

Mezi měkké tkáně řadíme kůži, podkoží, fascie (vazivový obal svalů) a svaly. Jestliže nejsou měkké tkáně pružné neboli elastické a navzájem mezi sebou posunlivé, nedosáhneme plné posunlivosti v kloubu, který obklopují.

Zejména vlivem přetížení, nemocí či úrazem dochází ke změnám ve tkáních jako jsou ztuhnutí a přilnutí tkání k sobě. Následně vznikají ve svalech lokální ztvrdliny, tzv. trigger points, které vyvolávají napětí a bolest. Jde o body se zvýšenou citlivostí, které jsou bolestivé na tlak a lze z nich vyvolat přenesenou bolest i vegetativní příznaky.

Technikami měkkých tkání se také uvolňují jizvy, aby postupem času nezpůsobovaly vznik přenesených bolestí. Vlastnosti měkkých tkání se snažíme pomocí různých hmatových technik optimalizovat.

Syndrom kostrče a pánevního dna

Syndrom kostrče a pánevního dna je anatomické zkrácení svalů upínajících se ke kostrči.

Primární syndrom kostrče - dochází k poruše přímým podrážděním kostrče a svalů upínajících se na kostrč (pády na zadek, dlouhodobé sezení, cyklistika, porod … )

Sekundární syndrom kostrče - příčina je mimo pohybový aparát (impulsy vychází z orgánů malé pánve). Diagnostika vychází z pečlivé anamnézy, rozboru symptomů a okolností jejich vzniku.

Senzomotorická stimulace (SMS)

Senzomotorická stimulace se používá pro léčbu i prevenci úrazů či bolestivých syndromů vzniklých špatným držením těla. Výrazně pomáhá proti bolestem zad a při léčbě poúrazového či pooperačního stavu, urychluje regeneraci pohybového aparátu a preventivně pomáhá před opakovaným zraněním (zajišťuje stabilitu a koordinaci v kloubu).

V rámci tréninku se využívají různé balanční pomůcky (balanční sandály, úseče, minitrampolíny, podložky … )

Míčkování

Míčkování je pomocná fyzioterapeutická metoda, která využívá komprese akupunkturních a akupresurních bodů pomocí molitanového míčku. Používá se při onemocnění dýchacích cest jako doplněk hlavní léčby. 

Contact form

Popular procedures

Augenlidkorrekturen

Eine Operation der Augenlider löst vor allem das Problem von Frauen mittleren Alters und älteren Frauen.

 

more >

Abdominoplastik

Nach größerem Gewichtsverlust oder auch nach der Geburt besteht im Bauchbereich  Hautüberschuss, der nicht mehr nur mit Hilfe von Sport entfernt werden kann.

more >

Brustvergrößerung

Weibliche Brüste sind ein bedeutendes sekundäres Geschlechtsmerkmal im Sinne eines Sexsymbols und ziehen auf den ersten Blick die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts an sich.

 

more >

Liposuktion

Nicht immer, wenn unsere Figur wegen Anhäufung von Fett an unerwünschten Stellen ungleichförmig ist, ist es notwendig, die Situation mit einer umfassenden Operation zu lösen.

 

more >