Návstěvy na lůžkovém oddělení

Vážené pacientky, vážení pacienti,

GynCentrum a Klinické centrum ISCARE umožňuje návštěvy pacientů na lůžkových odděleních osobám, které předloží doklad s negativním výsledkem POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, výjimka je povolena u osob, které:

    • Absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (návštěva doloží doklad)
    • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC Činnost uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (návštěva doloží doklad)
    • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (návštěva doloží doklad)

Samozřejmě všechny návštěvy musí používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu). Děkujeme za respektování tohoto ustanovení. 

GynCentrum a Klinické centrum ISCARE

Objednání on-line

Pro registrované držitele klientských karet.

Nejžádanější zákroky

Laparoskopie

Laparoskopie je minimálně invazivní metoda s řadou výhod: kratší rekonvalescence, měnsí pooperační bolesti a lepší kosmetický efekt 

více >

Operační léčba inkontinence

Chirurgické řešení inkontinence u pacientek, pro které není konzervativní nebo medikamentózní léčba vhodná.

více >

Labioplastika

Zákrok určený pro ženy, které stydké pysky jakkoliv omezují esteticky, nebo fyzicky například při sportu, ale i v běžném životě.

více >

Laserové zákroky

Bezbolestné a rychlé ošetření laserem jako řešení problémů více než poloviny žen po porodu, menopauze nebo hysterektomii. 

více >