Komplexní prenatální péče

Oblast péče o těhotné je tradiční náplní činnosti GynCentra související se zaměřením zařízení i na oblast reprodukce a diagnostiky a léčby jejích poruch. V našich poradnách se věnujeme těhotným ženám od zjištění gravidity až do období, kdy předáváme těhotné do péče vybraného porodnického zařízení, kde byly registrovány.

Významnou roli při sledování gravitity má ultrazvukové vyšetření, které využíváme ro neinvazívní prenatální diagnostiku plodu, a tzv. screening, neboli vyhledávací vyšetření některých chromozomálních vad plodu. Používané frekvence vlnění a doba vyšetření nemají v našich diagnostických podmínkách negativní termický ani mechanický efekt na vyšetřovaný plod či tkáně těhotné ženy.

V průběhu těhotenství jsou těhotným ženám, jež jsou v péči našeho pracoviště prováděna tato vyšetření:

1. Diagnostika gravidity – nejčastěji pomocí vaginální sonografií, optimálně mezi 6.-8. týdnem od poslední menstruace. Toto vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění (dále ZP). Slouží k potvrzení nitroděložního uložení gravidity, k určení její četnosti a ke zjišťování přítomnosti srdeční akce plodu. Současně je zkontrolována děloha (vyloučení přítomnosti myomatosy) a její okolí – vaječníky (vyloučení abnormálních např. cystických struktur atd).

2. Screeningové vyšetření plodu na konci I. trimestru, optimálně mezi 12. až 14.týdnem těhotenství, přesný termín vhodný pro vyšetření je stanoven při diagnostice gravidity. Na našem pracovišti využíváme program vyvinutý pro časné vyhledávání chromozomálních vad plodu se zaměřením zejména na diagnostiku Downova syndromu – trizomie 21.chromozomu, dále Edwardova syndromu (trizomie 18.ch.) a zvýšeného rizika srdečních vad. Vyšetření se provádí v kombinaci s biochemickým vyšetřením vzorku krve ženy, jenž je odebrán v cca 2-týdenním časovém předstihu na našem pracovišti a zhodnocen akreditovanou biochemickou laboratoří. Ultrazvukovou diagnostiku provádí speciálně vyškolený tým lékařů. Kromě morfologie a růstu plodu, je diagnostika zaměřena na vyšetření oblasti krčku plodu, tzv. šíjového projasnění – nuchální translucence, NT a posouzení přítomnosti nosních kůstek na obličeji plodu. UZ vyšetření se provádí pomocí břišní abdominální sondy při naplněném močovém měchýři, pouze v ojedinělých případech používáme vaginální sondu. Při použití výše uvedeného softwaru je možno bezprostředně po provedeném vyšetření stanovit a sdělit těhotné individuální riziko chromozomální vady – nejčastěji trizonie 21. Na základě této informace je možno se dále rozhodnout o dalších metodách prenatální diagnostiky. Uvedené UZ vyšetření a stanovení biochemických markerů chromozomálních vad dosud nepatří, navzdory své až o 30% vyšší výtěžnosti a přesnosti, mezi výkony hrazené ZP. Dosud byly těhotným poskytovány bez poplatku, vzhledem ke stoupajícímu množství těchto vyšetření není tento stav udržitelný, a proto bude toto vyšetření součástí tzv. těhotenského balíčku nadstandardních pojišťovnou nehrazených služeb zlepšujících komfort těhotné a a zpřesňujících neinvazivní diagnostiku možných vrozených vývojových vad (dále VVV) plodu. Specializované UZ vyšetření na konci I.trimestru má při optimálních vyšetřovacích podmínkách v kombinaci s laboratorními testy senzitivitu až 95% v detekci chromozomálních vad.

3. Screeningové vyšetření plodu určené k detekci závažných VVV plodu v období mezi 20. až 22. týdnem gravidity. Slouží k odhalení závažných růstových a morfologických vad plodu. Posuzována je srdeční frekvence a struktura srdce plodu, chování plodu v děloze – jeho držení, uložení placenty, u indikovaných žen je možno provést TVS UZ k posouzení délky a funkčnosti děložního hrdla. Vyšetření plodu je hrazeno z prostředků ZP. Vyšetření délky děložního hrdla je prováděno individuálně na základě doporučení ošetřujícího gynekologa a v těchto případech je hrazeno ZP.

4. screeningové vyšetření plodu a placenty v období mezi 30. až 32. týdnem gravidity se provádí ke zpřesnění polohy plodu, jeho růstu a uložení a funkce placenty, v indikovaných individuálních případech i s posouzením průtoků krve pupečníkem. Ze ZP je hrazeno vyšetření plodu a uložení placenty. U abnormálně probíhajících těhotenství je diagnostika zpřesňována specializovaným UZ vyšetřením průtoku krve pupečníkovými cévami, jenž je hrazeno ZP. Detailní vyšetření placenty a pupečníku u normálních gravidit je součástí nadstandardních pacientkou hrazených služeb.

Objednání on-line

Pro registrované držitele klientských karet.

Nejžádanější zákroky

Laparoskopie

Laparoskopie je minimálně invazivní metoda s řadou výhod: kratší rekonvalescence, měnsí pooperační bolesti a lepší kosmetický efekt 

více >

Operační léčba inkontinence

Chirurgické řešení inkontinence u pacientek, pro které není konzervativní nebo medikamentózní léčba vhodná.

více >

Labioplastika

Zákrok určený pro ženy, které stydké pysky jakkoliv omezují esteticky, nebo fyzicky například při sportu, ale i v běžném životě.

více >

Laserové zákroky

Bezbolestné a rychlé ošetření laserem jako řešení problémů více než poloviny žen po porodu, menopauze nebo hysterektomii. 

více >