Individuální odborná fyzioterapie

Pasivní regenerační ošetření

Pasivní regenerační ošetření krční páteře a kloubů spočívající v uvolňování sval. spazmů a blokád měkkými, mobilizačními, akupresurními, fasciálními technikami a reflexní masáží.

Pasivní komplexní regenerační ošetření celé páteře a kloubů končetin dle kineziologického rozboru, uvolňování sval. spazmů a blokád měkkými a mobilizačními tech., PIR, akupresurními, fasciálními tech., reflexní masáží, sestavení individuální cvič. jednotky dle potřeb klienta.

Techniky měkkých tkání (TMT)

Mezi měkké tkáně řadíme kůži, podkoží, fascie (vazivový obal svalů) a svaly. Jestliže nejsou měkké tkáně pružné neboli elastické a navzájem mezi sebou posunlivé, nedosáhneme plné posunlivosti v kloubu, který obklopují.

Zejména vlivem přetížení, nemocí či úrazem dochází ke změnám ve tkáních jako jsou ztuhnutí a přilnutí tkání k sobě. Následně vznikají ve svalech lokální ztvrdliny, tzv. trigger points, které vyvolávají napětí a bolest. Jde o body se zvýšenou citlivostí, které jsou bolestivé na tlak a lze z nich vyvolat přenesenou bolest i vegetativní příznaky.

Technikami měkkých tkání se také uvolňují jizvy, aby postupem času nezpůsobovaly vznik přenesených bolestí. Vlastnosti měkkých tkání se snažíme pomocí různých hmatových technik optimalizovat.

Syndrom kostrče a pánevního dna

Syndrom kostrče a pánevního dna je anatomické zkrácení svalů upínajících se ke kostrči.

Primární syndrom kostrče - dochází k poruše přímým podrážděním kostrče a svalů upínajících se na kostrč (pády na zadek, dlouhodobé sezení, cyklistika, porod … )

Sekundární syndrom kostrče - příčina je mimo pohybový aparát (impulsy vychází z orgánů malé pánve). Diagnostika vychází z pečlivé anamnézy, rozboru symptomů a okolností jejich vzniku.

Senzomotorická stimulace (SMS)

Senzomotorická stimulace se používá pro léčbu i prevenci úrazů či bolestivých syndromů vzniklých špatným držením těla. Výrazně pomáhá proti bolestem zad a při léčbě poúrazového či pooperačního stavu, urychluje regeneraci pohybového aparátu a preventivně pomáhá před opakovaným zraněním (zajišťuje stabilitu a koordinaci v kloubu).

V rámci tréninku se využívají různé balanční pomůcky (balanční sandály, úseče, minitrampolíny, podložky … )

Míčkování

Míčkování je pomocná fyzioterapeutická metoda, která využívá komprese akupunkturních a akupresurních bodů pomocí molitanového míčku. Používá se při onemocnění dýchacích cest jako doplněk hlavní léčby. 

Kontaktní formulář

Objednání on-line

Pro registrované držitele klientských karet.

Nejžádanější zákroky

Laparoskopie

Laparoskopie je minimálně invazivní metoda s řadou výhod: kratší rekonvalescence, měnsí pooperační bolesti a lepší kosmetický efekt 

více >

Operační léčba inkontinence

Chirurgické řešení inkontinence u pacientek, pro které není konzervativní nebo medikamentózní léčba vhodná.

více >

Labioplastika

Zákrok určený pro ženy, které stydké pysky jakkoliv omezují esteticky, nebo fyzicky například při sportu, ale i v běžném životě.

více >

Laserové zákroky

Bezbolestné a rychlé ošetření laserem jako řešení problémů více než poloviny žen po porodu, menopauze nebo hysterektomii. 

více >