Integrated Management System

Zdravotnické zařízení GynCentrum, spol. s r.o., které se hlásí k řízení kvality podle ČSN ISO 9001:2016, vyhlašuje tuto politiku kvality.

POLITIKA KVALITY

  • Vznikli jsme jako první soukromé zdravotnické zařízení lůžkové péče v ČR po roce 1989 a naší snahou je být i jedničkou v oblasti zdravotní péče o pacienty.
  • Důraz klademe na kvalitní a účinnou preventivní, diagnostickou, léčebnou, operační i následnou ambulantní péči.
  • Reagujeme na změny, očekávání a potřeby pacientů a zainteresovaných stran. V souvislosti s tím aplikovat nové technologie a poznatky.
  • Vytváříme potřebné zdroje, zajišťujeme vhodné technické zázemí i příjemné prostředí ve vazbě na kontext společnosti a plnění požadavků zainteresovaných stran.
  • Zaměstnáváme kvalifikovaný personál, podporujeme celoživotní vzdělávání zaměstnanců, vychováváme k zodpovědnosti za odvedenou práci a úctě k pacientům.
  • Snažíme se zajistit příjemné, diskrétní prostředí a respektovat individualitu každého pacienta.
  • Pacient má právo na ochranu dat i na srozumitelné informace o svém zdravotním stavu, eventuelních vyšetřeních , léčbě a operačním zákroku.
  • Dodržujeme platné závazné povinnosti, vztahující se ke společnosti včetně monitorování a vyhodnocování jednotlivých procesů.
  • Průběžně zkoumáme a vyhodnocujeme požadavky a přání klientů a zainteresovaných stran, na základě kterých se snažíme prosazovat opatření k trvalému zlepšování stanovených procesů a chodu naší společnosti. 

V Praze dne 1.11.2016

Certifikát ISO_2018_2020 (1)

Contact form

Popular procedures

Eyelid surgery

Eyelid surgery is often applied to solve problems of middle aged and older patients.

 

more >

Tummy tuck

 After a rapid weight loss or pregnancy, the skin on the belly is loose and excercise does not help any more.

more >

Augmentation

Attractiveness of a woman is often judged by the size of her breasts.

 

more >

Liposuction

Sometimes, slight shape adjustments may be the solution to a perfect figure. Fat stored on the trouble areas of your body is easily removed.

 

more >