Varixy

Křečové žíly (varixy) jsou jednou z forem chronické žilní nedostatečnost (chronic vein insufficiency - CHVI). Jde o civilizační onemocnění a různé formy CHVI se objevují podle některých studií až u 50% populace. Nejčastěji se CHVI projevuje jako křečové žíly, které v počátečním stádiu nemusí pacienta nijak omezovat, avšak při progresi onemocnění se může CHVI v konečném stádiu projevit vznikem bércového vředu.

Na dolní končetině jsou dva žilní systémy: povrchní a hluboký. Hluboký systém prochází skrze svaly, které pumpují krev proti gravitaci směrem k srdci. Z funkčního hlediska je zásadní, odvádí 90 procent krve z dolní končetiny. Povrchní systém probíhá v podkoží, jeho funkce je jen podporná a právě tento systém je postižen vznikem varixů. Z povrchních žil jsou zásadní: velká skrytá žíla (vena saphena magna - VSM) a malá skrytá žíla (vena saphena parva - VSP). Obě ústí do hlubokého žilního systému, VSM v třísle a VSP v zákolenní jamce. Dále existují mezi oběma systémy spojky (perforátory). V žílách jsou umístněné chlopně, které za fyziologického stavu brání zpětnému toku krve (refluxu). V případě poškození chlopní dochází k zpětnému toku krve, žíly ztrácejí svojí elasticitu a žilní stěna se v důsledku dlouhodobě zvýšeného tlaku vakovitě roztahuje – vzniká varix.

Základní terapií CHVI je léčba konzervativní – elastická komprese, léky (venofarmaka), která by při přetrvávaní potíží měla být doplněná o radikální chirurgickou léčbu. V chirurgické léčbě CHVI existuje několik typů operací, které se provádí samostatně, nebo v kombinaci. Principem je odstranění nefunkčních chlopní a povrchních žil.

Koncepce kliniky ISCARE je založená na léčbě CHVI podle medicíny důkazů (evidence based medicine) a estetický efekt musí být esenciálním vedlejším projevem léčby. ISCARE nabízí komplexní léčbu varixů – od sklerotizace drobných lézí až po nejnáročnější chirurgickou léčbu s využitím všech dostupných metod, včetně metod mini-invazivních. Volba léčby se zakládá na vědecky dostupných důkazech v této problematice a osobní zkušenosti operatérů. 

Operace

 1. Laserová ablace vena saphena magna / vena saphena parva

(mini-invazivní metoda léčby)

Laserová ablace (EVLT - endovenous laser treatment) je mini-invazivní metoda, kdy je z vpichu do postižené povrchní žíly (VSM/VSP) pod ultrazvukovou kontrolou zavedené laserové vlákno, působením vytvořené tepelné energie dojde k destrukci vnitřní steny žíly a k řízenému uzávěru („zatavení“) postižené žíly. Při větším rozsahu bočních kmenových žil je EVLT možné doplnit v jedné době o flebektomii nebo ve druhé době (za 6 měsíců) o sklerotizaci.  EVLT je prováděna v místním znecitlivění (lokální anestezii) pomocí tumescenční anestesie (napuštění podkoží v operované oblasti roztokem s podílem anestetika). Na výslovné přání pacienta lze výkon doplnit o analgosedaci (anesteziologem řízené tlumení bolesti a strachu – nejedná se o celkovou anestezii). 

Výhody této moderní mini-invazivní metody, ve srovnání s konvenční chirurgickou léčbou, jsou:

 • výkon v lokálním znecitlivění (bez nutnosti celkové anestesie)
 • ambulantní výkon, bez nutnosti hospitalizace, kdy pacient ihned po výkonu odchází domů
 • absence chirurgických rán, menší bolestivost, rychlá rekonvalescence a návrat k běžným aktivitám
 1. Krosektomie a stripping vena saphena magna / vena saphena parva

(konvenční chirurgická léčba)

Stripping vena saphena magna (VSM) / vena saphena parva (VSP) je odstranění hlavních povrchních žil (VSM/VSP) pomocí dlouhého kovového vodiče tzv. stripperu, kterým je postižená povrchní žíla zachycená a z těla vytažena. Stripping je při ošetření VSM doplněn o výkon v třísle tzv. krosektomii, kdy se přeruší jednotlivé větvě odstupující z VSM. Při větším rozsahu bočních kmenových žil je možné uvedené výkony doplnit o flebektomii. Konvenční chirurgickou léčbu lze provádět jen v celkové anestezii, vyžaduje hospitalizaci 1-2 dny, je doprovázená větší pooperační bolestivostí a delší rekonvalescencí.

 1. Flebektomie

Flebektomie (odstranění žil) je metoda odstranění bočních křečových žil z malých řezů pomocí speciálního instrumentária. Je prováděn jako součást radikálního výkonu (EVLT/konvenční chirurgické léčby VSM/VSP) nebo jako samostatný výkon, v případě, že hlavní povrchní žíly jsou bez postižení nebo byly v minulosti ošetřeny. Tento typ operace je většinou možné provést v lokálním znecitlivení pomocí tumescenční anestezie. Na výslovné přání pacienta lze výkon doplnit o analgosedaci (anesteziologem řízené tlumení bolesti a strachu – nejedná se o celkovou anestezii). 

 1. Sklerotizace

Skleroterapie (foam skleroterapie) je metoda, při které se do menších křečových žil, nevhodných k operační léčbě, z několika vpichů aplikuje Aetoxysklerol (napěněný Aetoxysklerol – foam / pěnová skleroterapie), působením kterého dochází k neinfekčnímu chemickému zánětu ve stěně žíly a následně k uzávěru postižené žíly. Tato metoda, musí být přísně indikovaná a podmínkou úspěchu je v první řadě vyřešení hlavní příčiny onemocnění, kterým bývá nejčastěji postižení hlavních povrchních žil (VSM/VSP).  Jde o ambulantní výkon, kdy není nutná anestesie.

Po operaci 

 1. Konvenční chirurgická léčba:

Po operaci pacient může přijímat jídlo a tekutiny a zůstává na pozorování v nemocnici. Při nekomplikovaném průběhu odchází pacient do domácího ošetřování první den po operaci. Po výkonu je nutná elastická bandáž / kompresivní punčocha (kompresní třída II.) na 2-6 týdnů - doporučeno každému pacientovi individuálně dle rozsahu výkonu. Stehy jsou odstraněny za 7-14 dnů po operaci. Dobu pracovní neschopnosti doporučujeme obvykle 2-3 týdny.

 1. EVLT, flebektomie a sklerotizace:

Po výkonu odchází pacient ihned domů. V první pooperační den je doporučený klidový režim, co znamená neprovádět žádnou sportovní aktivitu a dlouhodobé stáni. Od druhého pooperačního dne je možné provádět všechny běžný aktivity, včetně sprchováni. Po výkonu je nutná elastická bandáž / kompresivní punčocha (kompresní třída II.) na 2-4 týdny - doporučeno každému pacientovi individuálně dle rozsahu výkonu. Pokud byla provedená flebektomie, stehy jsou odstraněny za 7-14 dnů po operaci. Dobu pracovní neschopnosti doporučujeme obvykle 1-2 dny.

Délka výkonu podle typu metody:

 • EVLT: 30-40 minut (při doplnění flebektomie 60-90 minut)
 • Krosektomie a stripping VSM/VSP (konvenční chirurgická léčba): 60 minut
 • Flebektomie: dle rozsahu výkonu 30-60 minut
 • Sklerotizace: dle rozsahu výkonu 20-30 minut

Hospitalizace

Délka hospitalizace podle typu metody:

 • EVLT: bez hospitalizace (ambulantní výkon v místním znecitlivění)
 • Krosektomie a stripping VSM/VSP (konvenční chirurgická léčba v celkové anestesii): 1-2 dny
 • Flebektomie: bez hospitalizace (ambulantní výkon v místním znecitlivění))
 • Sklerotizace: bez hospitalizace (ambulantní výkon bez anestesie)

Cena výkonů

Cena výkonu podle typu metody:

 • EVLT: 14.000,-Kč (není hrazena ze zdravotního pojištění)
 • Krosektomie a stripping VSM/VSP (konvenční chirurgická léčba): plně hrazená ze zdravotního pojištění
 • Flebektomie: plně hrazená ze zdravotního pojištění
 • Sklerotizace: od 1.500,-Kč (dle rozsahu výkonu)

Lékaři pro cévní chirurgii v ISCARE

MUDr. Peter Baláž, Ph.D., FEBS, MHA

 • praxe v oboru od 2002
 • atestace z cévní chirurgie 2007
 • zaměstnání: IKEM Praha 2002-2014, St. Thomas and Guy´s Hospital London 2015,
 • FNKV Praha 2016-nyní

MUDr. Slavomír Rokošný, FEBS

 • praxe v oboru od 2003
 • atestace z cévní chirurgie 2009
 • zaměstnání: IKEM Praha 2003-2016, Royal Infirmary of Edinburgh 2016-2017, FNKV
 • Praha 11/2017 - nyní

 

Kontaktní formulář

Nejžádanější zákroky

Laparoskopie

Laparoskopie je minimálně invazivní metoda s řadou výhod: kratší rekonvalescence, měnsí pooperační bolesti a lepší kosmetický efekt 

více >

Operační léčba inkontinence

Chirurgické řešení inkontinence u pacientek, pro které není konzervativní nebo medikamentózní léčba vhodná.

více >

Labioplastika

Zákrok určený pro ženy, které stydké pysky jakkoliv omezují esteticky, nebo fyzicky například při sportu, ale i v běžném životě.

více >

Laserové zákroky

Bezbolestné a rychlé ošetření laserem jako řešení problémů více než poloviny žen po porodu, menopauze nebo hysterektomii. 

více >