Gynekologická operační léčba

Velké operační výkony prováděné za hospitalizace

Tyto zákroky jsou indikovány primářem, jeho zástupcem a vedoucími operačních týmů s příslušným oprávněním.  

Jedná se o následující výkony:

 • Miniinvazívní laparoskopické a hysteroskopické operace (v GynCentru je 90-95% veškeré operativy prováděno endoskopicky): operace vaječníků, vejcovodů, odstraňování myomů se zachováním dělohy,odstraňování dělohy, odstraňování srůstů v malé pánvi, chirurgické řešení endometriosy a chronické pánevní bolesti
 • Komplexní (LPSK + HSK) operační diagnostika sterilních i infertilních žen
 • Myolýza – moderní metoda léčby myomů nezhoubných nádorů dělohy
 • Urogynekologie – operační léčba inkontinence moči pomocí závěsných operací, poševních plastik včetně metod tzv. volné pásky TVT a TOT
 • Klasická gynekologická operativa – operační zákroky v oblasti malé pánve, odstranění dělohy, vaječníků, vejcovodů z otevřeného přístupu

 

Malé operační gynekologické výkony

Tyto výkony jsou prováděny až na výjimky v krátké celkové anestezii. Většinou se provádějí jako menší léčebné či diagnostické zákroky též k upřesnění konečné diagnózy před větší gynekologickou operací.

Jedná se o následující výkony:

 • DTK ošetření čípku děložního
 • Diagnostická hysteroskopie
 • Frakcionovaná kyretáž dělohy
 • Odstranění polypů děložního hrdla i těla
 • Inserce a extrakce nitroděložní antikoncepce
 • Cerclage
 • Incize a excize zevního genitálu
 • Plastická úprava zevního genitálu
 • Konizace čípku děložního (veškerá technologie mimo laser)
 • Legální ukončení těhotenství na žádost pacientky (interrupce)

Nejžádanější zákroky

Úprava očních víček

Operací očních víček se řeší především problém středního a staršího věku.

více >

Abdominoplastika

Po větším úbytku váhy nebo i po porodu dochází v oblasti břicha k uvolnění kůže, která již nelze odstranit pouhým cvičením

více >

Zvětšení prsou

Ženská prsa jsou výrazným druhotným pohlavním znakem ve smyslu sexuálního symbolu a na první pohled upoutávají pozornost druhého pohlaví.

více >

Liposukce

Ne vždy, když je naše postava nesouměrná díky hromadění tuku na nežádoucích místech, je zapotřebí řešit situaci rozsáhlou operací.

více >